Parallel Corpus of Võro and Estonian languages

View resource name in all available languages

Võru - eesti paralleelkorpus

Paralleelkorpuse tekstid on
rida-realt käsitsi joondatud,
iga terviktekst eraldi failis,
iga keelefaili keel järjekorranumbri taga punktiga eraldatult,
ühe keele liit- ja teise lihtlause puhul mõlema keele laused ühel real,
tõlke puudumisel rida #-ga välja kommenteeritult jättes paralleelfaili tühja #-ga algava reaga,
utf8 vormingus.

You don’t have the permission to edit this resource.