Preprocessing module for parsing

View resource name in all available languages

Süntaksi eeltöötlusmoodulid

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0018AL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0018AL

Preprocessing module, to be used before parsing. Input: text with xml-markup, e.g. Estonian Reference Corpus texts (http://www.cl.ut.ee/korpused/segakorpus/)

View resource description in all available languages

Eeltöötlusmoodulid Eesti keele Koondkorpuse xml-märgendusega teadus- ja ajakirjandustekstide jaoks, teevad tekstid parserite jaoks sobivamale kujule ning (soovi korral) nummerdavad laused.

You don’t have the permission to edit this resource.