Radioloogiavastuste terminikasutuse alusel koostatud lühendisõnastik

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-000A3L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-000A3L

Lühendisõnastik on koostatud meditsiinikeele korpuse alusel (korpuse ja lühendite tuvastamise kirjeldus: E. Valdre, P. Ross, K. Tsepelina, K. Veskis, T. Vaino, H-J. Kaalep, Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs“, Eesti Arst 2014, 93(9):502 –512)). Sõnastik on esitaud Excel failina kujul: mõiste, kõik sellele vastavad lühendid korpuses esinenud kujul (kuid muutelõppudeta), lühendi esinemiskordade arv, lühendile vastava mõiste kõigi lühendivariantide esinemiskordade arv, lühendi eeldatav algupära keel (eesti, ladina, inglise), lühendi allkeel (üldkeel, oskuskeel), mõistega seotud valdkond ja alavaldkonnad, teadaolevad eestikeelsed sünonüümid ning ladina- ja ingliskeelsed vasted. Märkusena tuleb lisada, et seoses meditsiini arengutrendidega ei oma kõik mõisted vasteid kõigis keeltes.

You don’t have the permission to edit this resource.