Russian-Estonian Dictionary

View resource name in all available languages

Vene-eesti sõnaraamat

Русско-эстонский словарь

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05B5BL

1984–1994 ilmunud 4-köitelise „Vene-eesti sõnaraamatu“ parandatud versioon. Sisaldab üldkeele kõrval hulganisti oskussõnavara ja fraseoloogiat.

You don’t have the permission to edit this resource.