Seto sõnastik

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05B4FL

Esimene seto veebisõnastik sisaldab üle 6000 märksõna, mida saab otsida nii murdekeelse kirjapildi kui ka lihtsustatud ja ilma diakriitiliste märkideta variandi järgi.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: