"Setomaa" newspaper corpus

View resource name in all available languages

Ajalehe Setomaa korpus

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0019CL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0019CL

Seo aolehe Setomaa korpus om osa Võro instituudi Võro ja seto keelekorpusõst. Korpusõ om kokko pandnuq Männamaa Kaur aolehe Setomaa lual lehe elektrooniliidsi arhiivõ perrä 2013. aastagal. Seo võrgolehe om kujondanu Männamaa Laura.

Korpusõn om parhilla 1031 teksti. Tuu hulgan setokeelitsit tekste 403 (278 879 sõnna) ja eestikeelitsit tekste 628 (227 704 sõnna). Tekstiq ommaq peri aastist 2006 - 2013. Korpusõ kokkopandmist om rahaga tugõnuq riiklinõ programm Eesti keeletehnoloogia.

You don’t have the permission to edit this resource.