Sketch Engine for Estonian Language Learning (etSkELL)

View resource name in all available languages

Sketch Engine eesti keele õppijale (etSkELL)

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-071F1L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-071F1L

etSkELL on automaatselt loodud keeleõppekeskkond, mille alus on Eesti keele õppekorpus 2018. Korpus sisaldab umbes 25 miljonit lauset ja 250 miljonit sõna. Laused on pärit erinevatest meedia-, ilukirjandus- ja teadustekstidest ning eestikeelsest Vikipeediast ja Eesti keele A1-C1 õpikute korpusest 2018.
etSkELL arendati välja Eesti Keele Instituudi ja Lexical Computing Ltd. koostöös.

You don’t have the permission to edit this resource.