Speech Corpus Kersti for Speech Synthesis

View resource name in all available languages

Kõnesünteesi kõnekorpus Kersti

Corpus consists of sentences read by a 72 year old woman and text that match the sound. Sampling rate: 48 000Hz

View resource description in all available languages

Korpus sisaldab 72-aastase naise eesti keeles etteloetud lauseid ja helile vastavaid tekstifaile. Tekst ja heli lõigatud lauseteks, v.a 3 arvamusartiklit, mis on lauseteks lõikamata. Salvestatud Eesti Keele Instituudis 2019.a, esitaja Kersti Kreismann, salvestaja Liisi Piits.
Diskreetimissagedus: 48000 Hz

You don’t have the permission to edit this resource.