Speech Corpus Lee for Speech Synthesis

View resource name in all available languages

Kõnesünteesi kõnekorpus Lee

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-083BFL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-083BFL

Corpus consists of sentences read by a 10 year old girl and text that match the sound. Sampling rate: 48 000Hz

View resource description in all available languages

Korpus sisaldab 10-aastase tüdruku eesti keeles etteloetud lauseid ja helile vastavaid tekstifaile. Tekst ja heli lõigatud lauseteks, v.a 103 lauset, mis on esitatud lõikudena. Diskreetimissagedus: 48000 Hz

You don’t have the permission to edit this resource.