Speech Corpus Liivika for Speech Synthesis

View resource name in all available languages

Kõnesünteesi kõnekorpus Liivika

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-083C1L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-083C1L

Corpus consists of sentences read by a 48 year old woman and text that match the sound. Sampling rate: 48 000Hz

View resource description in all available languages

Korpus sisaldab 48-aastase naise eesti keeles etteloetud lauseid ja helile vastavaid tekstifaile. Tekst ja heli lõigatud lauseteks, v.a 3 arvamusartiklit, mis on lauseteks lõikamata. Diskreetimissagedus: 48000 Hz

You don’t have the permission to edit this resource.
People who downloaded this resource also downloaded the following: