Speech Corpus Meelis for Speech Synthesis

View resource name in all available languages

Kõnesünteesi kõnekorpus Meelis

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-083C3L

Cite as: Piits, L. (2020). <i>Kõnesünteesi kõnekorpus Meelis</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-083C3L

Corpus consists of sentences read by a 37 year old man and text that match the sound. Sampling rate: 48 000Hz

View resource description in all available languages

Korpus sisaldab 37-aastase mehe eesti keeles etteloetud lauseid ja helile vastavaid tekstifaile. Tekst ja heli lõigatud lauseteks, v.a 3 arvamusartiklit, mis on lauseteks lõikamata. Diskreetimissagedus: 48000 Hz

You don’t have the permission to edit this resource.