Speech Corpus of Estonian News Sentences

View resource name in all available languages

Eesti uudislausete kõnekorpus

A corpus of Estonian news texts read by 4 people (2 men and 2 women, ages 19-24). Contains 36,017 sentences (65.8 hours).
Recorded in spring 2019 at UT Phonetics Lab.
Names of the speakers have been changed.

View resource description in all available languages

Nelja inimese poolt loetud eestikeelsete uudiste kõnekorpus. Sisaldab kaht mees- ja kaht naishäält vanuses 19-24. Koosneb 36 017 lausest (65,8 tundi).
Salvestatud 2019 kevadel TÜ foneetika laboris.
Kõnelejate nimed on korpuses muudetud.

You don’t have the permission to edit this resource.