Synaq.org

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0019AL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0019AL

Võru-eesti sõnaraamatu baasilt on üles ehitatud uus Võru-eesti-võru veebisõnaraamat (synaq.org). Sellega on integreeritud kõik Võru ja seto keelekorpuse projektiga loodud korpused (Uma Lehe ja ajalehe Setomaa korpus, ilukirjanduskorpus ja eesti-võru paralleelkorpus, mida kõiki on täiendatud uute tekstidega). Sõnaraamatust on kujundatud keeleportaal, mis sobitub hästi ka nutiseadmetes kasutamiseks.

You don’t have the permission to edit this resource.