TEXTA Toolkit

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0018EL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0018EL

Terminology EXtraction and Text Analytics (TEXTA) Toolkit is a program that provides resources for analysing free text datasets. It includes the tools, which are necessary for the text analytics or solutions based on the latter. TEXTA enables fast searches and analyses from texts, to classify documents and extract information from them. The content of toolkit can be configured according to the needs of the customer and is accessible as a cloud service or installed to the customer’s infrastructure. The toolkit contains the following applications: searcher, multiword expression miner, base lexicon miner, conceptualizer, grammar miner, classifier.

View resource description in all available languages

TEXTA Toolkit on eraldiseisev tarkvara, mis võimaldab tekstikorpustest ekstraheerida korpuses esindatud valdkonnale omast oskussõnavara, koostada selle alusel mõistepõhiseid terminoloogilisi ressursse, tuvastada tekstidokumentidest mõistetele viitavaid tekstifragmente ning visualiseerida tulemusi andmestikus leiduvate andmeväljade lõikes. Valdkondliku terminikasutuse kirjeldamiseks kasutatakse tarkvara koosseisus erinevaid juhendamata masinõppe meetodeid, sh tehisneurovõrkudel põhinevaid loomuliku keele vektormudeleid.

You don’t have the permission to edit this resource.