The database of word associations of Estonian

View resource name in all available languages

Eesti keele sõna-assotsiatsioonide andmebaas

A relational database (MS Office Acess). The main table contains ca 400000 records, the related tabels provide information about the parametres (age, gender, education, occupation, homeland, mother tounge, handedness) of the respondents (414). The tables are provided with the description of the data. Ready-made queries for accessing summaries of verbal data.
The data have been gathered 2016-208 from the volunteers reqruited via a campaign of citizen sceince. No of the headwords: 1296, average no of responses: 300. No of response types: ca 40 000, the unic ones are included. All confidential data about the respondents has been removed.

View resource description in all available languages

Relatsiooniline andmebaas MS Office Accessi vormingus. Tabelid üksikvastuste kohta (ligi 400000 kirjet), seostatud tabelitega stiimulite, vastajate, ning vastajate (414) parameetrite (iga, sugu, haridus, elukoht, emakeel, amet, käelisus) kohta. Tabelite andmeväljad sisu osas kirjeldatud. Sisaldab valmis päringuid sõnaliste andmete kokkuvõtetega.
Andmeid eesti keele sõnaassotsiatsioonide kohta on kogutud 2016-2018 vabatahtlikelt kodanikuteaduse kampaania korras. 1296 märksõna¸keskmiselt 300 vastust märksõna kohta. Andmebaasis 40 000 erinevat vastusevarianti (sisaldab ka unikaalseid vastuseid). Konfidentsiaalne info on eemaldatud.

You don’t have the permission to edit this resource.