The Dictionary of Extracurricular Activities

View resource name in all available languages

Huviharidussõnastik

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-05BD8L

Cite as: Hein, I. (2016). <i>Huviharidussõnastik</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-05BD8L

Contains special terms from the field of extracurricular activities and interests provided with Estonian explanations and English, German, Finnish and Russian equivalents.

View resource description in all available languages

Sõnastik sisaldab huvidele vastava õppetöövälise hariduse valdkonda kuuluvaid mõisteid koos tähenduse seletuse ning vastetega inglise, saksa, soome ja vene keeles.

You don’t have the permission to edit this resource.