The EKI Combined Dictionary 2021

View resource name in all available languages

EKI ühendsõnastik 2021

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-08979L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08979L

“EKI ühendsõnastik 2020” koondab mitmete varem ilmunud EKI üldkeele sõnaraamatute infot. Alates 2019. aastast lisandub kõik uus üldkeele materjal EKI ühendsõnastikku. EKI ühendsõnastiku versioon luuakse kord aastas (versiooni näitab aastaarv).

You don’t have the permission to edit this resource.