The Handbook of Standard Estonian

View resource name in all available languages

Eesti õigekeelsuskäsiraamat

Eesti ÕKK

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-07F45L

Cite as: Päll, P., &amp; Raadik, M. (2019). <i>Eesti õigekeelsuskäsiraamat</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-07F45L

The online Handbook of Standard Estonian, approved by the Language Committee of the Mother Tongue Society, contains rules of spelling, capitalization, compounding, abbreviation, punctuation etc. The handbook has been compiled using customized Wikipedia software. It can be linked to the online version of the Dictionary of Standard Estonian published in 2018.

View resource description in all available languages

„Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ on Emakeele Seltsi keeletoimkonnas heaks kiidetud õigekirjareeglistik, mis käsitleb täheortograafiat, algustäheortograafiat, kokku- ja lahkukirjutamist, lühendamist, arvukirjutust, kirjavahemärke, vormistust. Käsiraamat on koostatud Vikipeedia tarkvara abil ning on linkide kaudu ühendatav 2018. a õigekeelsussõnaraamatu veebiversiooniga.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: