„The Spelling Dictionary of Estonian 1918“. Commented online dictionary

View resource name in all available languages

ÕS 1918. „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ kommenteeritud väljaanne (veebiversioon)

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-079D0L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-079D0L

There are links enabling one to compare the entry list of the 1918 dictionary with that of the Standard Estonian Dictionary published in 2018, which reveals how the standard has changed over the century.

View resource description in all available languages

Sõnastik võimaldab linkide kaudu võrrelda 1918. aasta „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu“ märksõnastikku „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ märksõnastikuga ja näha, kuidas eesti kirjakeele norm on saja aastaga muutunud.

You don’t have the permission to edit this resource.