Tilde masintõlge

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00176L

Cite as: Krum, M. (2019, March 18). Tilde masintõlge. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00176l

Machine translation by Tilde

View resource description in all available languages

Lõppkasutajatele on lihtsalt ja tasuta kättesaadavad (veebilehitseja kaudu http://www.masintõlge.ee ja http://www.masintolge.ee) parima kvaliteediga masintõlkeprogrammid eesti keelest kultuuriliselt, majanduslikult olulistesse keeltesse (inglise, vene, soome, saksa, prantsuse) ja tagasi eesti keelde.

You don’t have the permission to edit this resource.
People who looked at this resource also viewed the following: