Tools of the IEL rule-based morphology

View resource name in all available languages

Eesti Keele Instituudi reeglipõhise morfoloogia tööriistad

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-00019L

ID:

http://hdl.handle.net/11297/3-00-0000-0000-0000-0002-1

doi:10.15155/EKI.0006

Cite as: Hein, I. (2012). <i>Eesti Keele Instituudi reeglipõhise morfoloogia tööriistad</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-00019L

The rule-based morphology toolkit of the Estonian Language Institute consists of separate modules for syllabification, paradigm recognition, morphological analysis and synthesis.

View resource description in all available languages

Eesti Keele Instituudi reeglipõhine morfoloogiatööriistade komplekt sisaldab endas eraldi kasutatavaid mooduleid silbitamise, tüübituvastuse, morfoloogilise analüüsi ja sünteesi kohta.

You don’t have the permission to edit this resource.