UI for Voro-Estonian parallel corpus

View resource name in all available languages

Võru-eesti paralleelkorpuse kasutajaliides

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-0019EL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-0019EL

Otsida saab mitu sõna korraga, hetkel miinusmärki väljajättena ei toetata.Vaikimisi otsitakse mitte terveid sõnu vaid sõnesid pikemate sõnede sees.

You don’t have the permission to edit this resource.