Võõrnimede ja lühendite hääldussõnastiku andmebaas

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-0730AL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-0730AL

Hääldussõnastik on mõeldud tekstis esinevate võõrnimede, lühendite ja tundmatute sõnede teisendamiseks eestikeelse kõnesüntesaatori sisendile sobiva häälduse vormi. Sõnastiku andmebaas on eksporditav, lihtsalt kasutatav ja hallatav eestikeelset teksti kõneks teisendavates rakendustes.
Litsents: http://www.eki.ee/eki/litsents.html

You don’t have the permission to edit this resource.