Võru - eesti paralleelkorpus

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-001A0L

Cite as: Iva, S. (2019, January 11). Võru - eesti paralleelkorpus. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-001A0L

Paralleelkorpuse tekstid on
rida-realt käsitsi joondatud,
iga terviktekst eraldi failis,
iga keelefaili keel järjekorranumbri taga punktiga eraldatult,
ühe keele liit- ja teise lihtlause puhul mõlema keele laused ühel real,
tõlke puudumisel rida #-ga välja kommenteeritult jättes paralleelfaili tühja #-ga algava reaga,
utf8 vormingus.

You don’t have the permission to edit this resource.