Votic Dictionary

View resource name in all available languages

Vadja keele sõnaraamat

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-08242L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08242L

„Vadja keele sõnaraamat“ on mälestusmärk vadja keelele – eesti keele lähimale sugulaskeelele. Vadja keele emakeelena kõnelejaid arvatavasti enam ei leidu. Vadja külad Narvast kirde poole jääval Ingeri­maal on hääbunud, viimase alles­jäänud murdeala kõrvale kerkis Ust-Luga sadam tuhandete seal töötavate uus­asukatega. Vadja kirjakeel jäigi tekkimata.

You don’t have the permission to edit this resource.