Web-environment "ERNI: Estonian Literary History in Texts 1924–1925”

View resource name in all available languages

Kirjandusajalooline veebikeskkond "ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 – 1925"

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-0009DL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-0009DL

ERNI on kirjandusloo õppeprogramm, mis esitab materjale 1920. aastate kirjanduselu kohta. ERNI kujutab üht kirjandusloo peatükki, eesti kirjanduse 1920. aastaid interaktiivses keskkonnas, tervikliku kirjandusajaloolise ruumina. ERNI sisaldab raamatukogu, kriitikaantoloogiat, fotogaleriid, autorite tutvustusi, kirjanduslike terminite sõnastikku ja ajatelge. Gümnaasiumi kirjandustundideks leiab abi küsimustikust ja kirjandiõpetusest. Kriitika ajaloo kursust kõrgkoolis saab elavdada kasutades programmi intertekstuaalse ja retseptsiooniajaloolise tekstide koguna.

ERNIs leiduvad trükimaterjalid pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogust, kirjanike fotod Kultuuriloolise Arhiivi fotokogust (Vanemuise 42, Tartu). Raamatute kujundused on võetud kirjanik Friedebert Tuglasele kuulunud raamatutest, mis asuvad Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas (Väikese-Illimari 12, Tallinn). Kõik materjalid abimenüüdes on koostatud töörühma poolt.

Projekti teostamisele eelnenud allikmaterjalide läbitöötamine ja uurimine on toimunud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse Eesti Teadusfondi grantide "Eesti kirjanduskriitilise mõtte areng" I ja II täitmise käigus (1993–1998). Õppematerjalid on ettevalmistatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi kirjandustundides.

Projekti on teostatud Eesti Kirjandusmuuseumis (1997–1998, 2000–2001). ERNI on terviklik elektrooniline teos. Kõik detailid, leheküljed ja ka seosed tekstide vahel on sisuliselt põhjendatud. Antud ajaloolisele perioodile, eksperimentaalsele 1920. aastate I poolele eriomast atmosfääri toetab ka kujunduskontseptsioon.

© Eesti Kirjandusmuuseum, 2001

Projektijuht, idee autor: Marin Laak
Kujunduskontseptsioon, teostus: Virve Sarapik
Õppematerjalide autor: Helgi Tering
Üldtoimetaja: Piret Viires

Töögrupp:
Tiina Saluvere (ajatelg, fotod), Toomas Muru (eesti autorid, välispersonaalia, terminid), Virve Sarapik (fotod, raamatute kujundused, graafika), Marin Laak (eesti autorid, raamatukogu, kriitika), Alo Paistik (teostus), Kristi Metste, Kristina Pai, Katrin Raid (korrektuur), Joel Ilja (arvutiladu) ja Indrek Hein (otsimootor).
Konsultandid: Rutt Hinrikus, Sirje Olesk, Janika Kronberg ja Enn Lillemets

Põhiteostaja: Ülo Treikelder


ERNI on kättesaadav:
· Internetis Eesti Kirjandusmuuseumi koduleheküljelt http://galerii.kirmus.ee/erni/erni.html
· CD-ROMil "ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925" Tiigrihüppe õppematerjalide sarjas (2002)

ISBN 9985-9170-7-3

You don’t have the permission to edit this resource.