Web service for transcribing long speech recordings

View resource name in all available languages

Veebipõhine kõnetuvastus

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00028L

Cite as: Alumäe, T. (2014). <i>Veebipõhine kõnetuvastus</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00028L

Web service for transcribing long speech recordings in Estonian.

View resource description in all available languages

Veebileht, mille abil saab lasta oma eestikeelset könet sisaldavaid helifaile automaatselt transkribeerida. Transkribeerimisel kasutatakse TTÜ Küberneetika Instituudi foneetika- ja kõnetehnoloogia laboris väljatöötatud tehnoloogiat ja mudeleid.

You don’t have the permission to edit this resource.