Concise non-fiction texts. Handbook

View resource name in all available languages

Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat

Concise non-fiction texts is a handbook on administrative language published in print and online. The book explains how to write different texts (letters, e-mails, contracts, CV-s, invitations etc.) in correct Estonian. About 50 document examples and 6 vocabulary lists illustrate the rules.

View resource description in all available languages

„Väikesed tarbetekstid“ on paberil ja veebis ilmunud käsiraamat, mis käsitleb asjaajamiskeele küsimusi. Raamatus on selgitatud, kuidas mitmesuguseid dokumente (nt tava- ja e-kiri, leping, CV, kutse) korrektses eesti keeles vormistada. Reegliosa illustreerivad ligi viiskümmend dokumendinäidet ja kuus pisisõnastikku.

You don’t have the permission to edit this resource.