Handbook of the Estonian Language

View resource name in all available languages

Eesti keele käsiraamat

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-06615L

Cite as: Ross, K., & Erelt, M. (2017, March 20). Eesti keele käsiraamat. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-06615l

Pakub üldharivaid teadmisi eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta. Esitus on võimalikult lihtne, välditud on tavakasutajale tarbetuid üksikasju. Praktiline abivahend kirjakeele korrektseks kasutamiseks.

You don’t have the permission to edit this resource.