The Wordnet for Norwegian Bokmål

View resource name in all available languages

Ordnett for norsk bokmål

Ordnett for norsk bokmål

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00133L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00133L

In March 2011, the Language technology resource collection for Norwegian (Språkbanken) initiated the development of a lexical semantic wordnet for Norwegian bokmål and nynorsk. Kaldera språkteknologi AS is responsible for the development of the wordnet, which is eventually going to encompass 50.000 concepts, or synonym sets (synsets). The project is a Scandinavian collaboration, and the core structure of the wordnet is based on the Danish wordnet DanNet, which in turn is based on the dictionary Den Danske Ordbog. This is a preliminary version in a simplified format (tab-separated text). In addition, OWL and RTF versions of the data have been released.

View resource description in all available languages

Kaldera språkteknologi AS utvikler for tiden ordnett for norsk (bokmål og nynorsk) for Språkbanken. Det vil inneholde 50.000 begrep, såkalte synset. Hvert synset kan inneholde flere ord. Ordene (eller rettere sagt: ordbetydningene) skal ha samme denotasjon, altså kjernebetydning. Arbeidet skal etter planen være fullført ved årsskiftet 2012/2013. Dette er foreløpige versjoner i et forenklet format (tab-separert tekst), samt versjoner i OWL og RTF.

Kaldera språkteknologi AS utviklar for tida ordnett for norsk (bokmål og nynorsk) for Språkbanken. Ordnettet vil innehalde 50.000 omgrep, såkalla synset. Kvart synset kan innehelde fleire ord. Orda (eller rettare sagt: ordtydingane) skal ha same denotasjon, altså kjernetyding. Arbeidet skal etter planen vere fullført ved årsskiftet 2012/2013. Dette er mellombelse versjonar av ordnetta, i eit forenkla format (tab-separert tekst), i tillegg til versjonar i OWL og RTF.

You don’t have the permission to edit this resource.
  • Danish wordnet, DanNet