Epistolary text corpus of Estonian writers Johannes Semper and Johannes Vares-Barbarus

View resource name in all available languages

Semperi ja Barbaruse kirjavahetus tekstikorpuse kujul

Keywords: Estonia, Estonian Literary Museum, Estonian, letters, corpus

View resource description in all available languages

Nii Eesti kultuuris kui poliitikas võtmerolle mänginud J. Vares-Barbaruse ja J. Semperi vaheline kirjavahetus pärineb aastatest 1911-1939(1940) ja hõlmab kokku üle 600 kirja. 2018. aastal koostati kirjavahetuse tekstidest XML-kujul tekstikorpus, mida saab uurida päringusüsteemis KORP (korp.keeleressursid.ee). Korpus on morfoloogiliselt märgendatud ja ühestatud. Lisaks on märgendatud:
- iga kirja algus ja lõpp,
- lõigud,
- laused,
- saatmise aeg,
- kirja järjekorranumber,
- saatja ja adressaat,
- kirjale lisatud metainfo

Korpuse tausta, koostamise ja päringuvõimaluste kohta peeti ettekanne 2018. aasta Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverentsil (Marin Laak, Kaarel Veskis, Tiina Saluvere:
"Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse korpuse loomisest").

Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjandus, korpus, tekstid, kirjad, 1911.

Schlüsselwörter: Estland, Estnisches Literaturmuseum, estnisch, Texte

Ключевые слова: Эстония, Эстонский литературный музей, эстонский, тексты, Письма

You don’t have the permission to edit this resource.