Estonian Treebank

View resource name in all available languages

Eesti keele puudepank

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00089L

Cite as: Muischnek, K. (2015). <i>Eesti keele puudepank</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00089L

Morfoloogiliselt ja sõltuvussüntaktiliselt analüüsitud eestikeelsed tekstid, kokku umbes 400 000 sõna 30 000 lauses. Tekstid on pärit eesti keele Tasakaalus korpusest http://www.cl.ut.ee/korpused/grammatikakorpus/ ja Koondkorpusest http://www.cl.ut.ee/korpused/segakorpus/ ning jagunevad ilukirjanduse, ajakirjanduse, teaduse ja populaarteaduse tekstiklasside vahel. Tekstid on esmalt analüüsitud reeglipõhise, kitsenduste grammatikal põhineva sõltuvussüntaktilise analüsaatoriga; automaatselt analüüsitud faile on parandatud käsitsi.
Publikatsioon: Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen Tiina (2014). Dependency Parsing of Estonian : Statistical and Rule - based Approaches Human Language Technologies - The Baltic Perspective. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol 268. IOS Press, Amsterdam, pp. 111-118. "

You don’t have the permission to edit this resource.
People who downloaded this resource also downloaded the following:
Resources from the same project