Corpus of the Estonian literary criticism, Noor-Eesti and 1920ies

View resource name in all available languages

Eesti kirjanduskriitika korpus, Noor-Eesti ja 1920. aastad

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00193L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00193L

Keywords: Estonia, Estonian Literary Museum, Estonian, corpus, texts, Young Estonia

View resource description in all available languages

Valik Noor-Eesti ja 1920. aastate kriitikatekste.
Kokku 120 teksti, millest 103 pärinevad kirjandusloo veebikeskkonnast "ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 – 1925", 10 teksti rühmituse "Noor-Eesti" ajakirjadest ja 7 teksti rühmituse "Noor-Eesti" albumitest.
Korpus sisaldab Noor-Eesti väljaannetes ilmunud ja 1920. aastate kirjanduskriitika erinevatesse žanrisse kuuluvaid tekste (lühiarvustused, arvustuslikud esseed, aasta- ja autoriülevaated, tutvustused, kirjanduslikud poleemikad) järgmistest allikatest:
1) albumid „Noor-Eesti“ (I–V köide, 1905–1915) ning väljaanne Noor-Eesti.  Kirjanduse, kunsti ja teaduste ajakiri (nr 1–5/6, 1910–11);
2) Eesti kesksetest päevalehtedest Postimees, Päevaleht ja Vaba Maa, kuid ka väiksematest väljaannetest Agu, Kratt, Nädal, Urikivi, Vikerkaar, Tallinna Teataja, Üliõpilasleht ning ajakirjadest Eesti Kirjandus ja Looming digiteeritud tekstidest teabekeskkonna jaoks “ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25“.
Kriitikatekstide korpus on TEI P5 formaadis.
Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjandus, kirjanduskriitika, kriitika, korpus, tekstid, 1920, TEI.

Schlüsselwörter: Estland, Estnisches Literaturmuseum, estnisch, Texte

Ключевые слова: Эстония, Эстонский литературный музей, эстонский, тексты

You don’t have the permission to edit this resource.