Epistolary text corpus of Estonian writers Johannes Vares-Barbarus and Johannes Semper

View resource name in all available languages

Barbaruse ja Semperi kirjavahetus tekstikorpuse kujul

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-00190L

Cite as: Laak, M., &amp; Asmer, V. (2018). <i>Barbaruse ja Semperi kirjavahetus tekstikorpuse kujul</i>. Center of Estonian Language Resources. https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-00190L

Nii Eesti kultuuris kui poliitikas võtmerolle mänginud J. Vares-Barbaruse ja J. Semperi vaheline kirjavahetus pärineb aastatest 1911-1939(1940) ja hõlmab kokku üle 600 kirja. 2018. aastal koostati kirjavahetuse tekstidest XML-kujul tekstikorpus, mida saab uurida päringusüsteemis KORP (korp.keeleressursid.ee). Korpus on morfoloogiliselt märgendatud ja ühestatud. Lisaks on märgendatud:
- iga kirja algus ja lõpp,
- lõigud,
- laused,
- saatmise aeg,
- kirja järjekorranumber,
- saatja ja adressaat,
- kirjale lisatud metainfo

Korpuse tausta, koostamise ja päringuvõimaluste kohta peeti ettekanne 2018. aasta Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverentsil (Marin Laak, Kaarel Veskis, Tiina Saluvere:
"Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse korpuse loomisest").

You don’t have the permission to edit this resource.